Månadsmöte den 12 april 2017

Gillis Edman, en i Göteborgsområdet känd person

Gillis, som var begravningsentreprenör i närmare 40 år, lämnar ingen oberörd. På ett fängslande och humoristiskt sätt delade han med sig av sin långa erfarenhet av mänskliga möten. Hans livsbejakande föredrag präglas av positivitet, ljus och humor."

Ja, så stod det i programförklaringen - och hans fängslande, intressanta och humoristiska föredrag bekräftade verkligen detta!

Några nyckelord från Gillis presentation är som följer:

  • Varje mänskligt möte är en berättelse!
  • En begravning - att lägga ett levande minne tillrätta!
  • Tre dimensioner - kroppen, anden och själen. Kring detta gav Gillis flertalet exempel på vikten av att verkligen mötas i sina relationer med människor av alla slag och förmågor, om kroppens nedåtgående kurva men att denna matchades av en uppåtgående - av visdom och erfarenhet.
  • Dödens budskap är att beakta livet!
  • Insikten om livets ändlighet ökar livets värde!

Ja, Gillis gav målande beskrivningar av många möten som återgav klokhet, humor och värme och han trivdes som vigselförrättare - ständigt omgiven av ja-sägare!
Avslutningsvis måste jag säga att begravningsentreprenören skapade allt annat än begravningsstämning!

PS. Gillis var ordförande för Göteborgs Räddningsmission under 11 år. Han ville inte ha något arvode för dagens föredrag - men var tacksam för att vår förening i stället ger en gåva till Göteborgs Räddningsmission. DS.

Efter föredraget var det sedvanlig information från våra programansvariga, en kort genomgång av vår hemsida och givetvis avslutande lottdragning.