Om föreningen

Sveriges Seniorförening Guldheden Johanneberg 
Vi har våra Månadsmöten kl.12.00 i Röda Rummet i Guldhedskyrkan. Kyrkan ligger vid Dr. Fries Torg, dit kommer du med spårvagn 10.
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiös obunden organisation för seniorer.

Spf Seniorerna Guldheden och SPF Seniorerrna Johanneberg har från 1 jan 2023 sammanslagits till en Förening Vi är nu tillsammans 330 medlemmar. Vi samlas till månadsmöten andra tisdagen i månaden i Guldhedskyrkan Kl.12.Vi träffas även genom olika aktiviteter varje månad, ett säkert sätt att lära känna varandra.

SPF Seniorerna arbetar ideellt med äldrefrågorna på alla nivåer; förbund, distrlkt och förening. Vi påverkar också våra politiker, när det gäller äldreboende, ekonomi, hälsa och omsorg.

Vi tar upp ämnen som ensamhet, digtala ämnen. En viktig punkt är också rekrytering. Viktigt är att ju fler vi blir, ju starkare blir vi och dessutom kan vi välkomna ensamma till vår förening.

SPF Seniorerna är det förbund som de flesta känner till. Vi hörs och syns och vi är aktiva och vi är många.

SPF Seniorerna Guldheden Johanneberg vill att alla som kommer på våra möten och till våra aktiviteter, ska mötas av värme och och känna sig välkomna!

Vi strävar också efter att variera möten och utflykter.Vi tar vara på ideér från medlemmarna.

Vår och höst skickas ett PROGRAM ut till våra medlemmar om: Föredrag, sång aktiviteter, utflykter, studiebesök, boule, bokcirkel och stavgång.

Se Hemsidan och SPF Appen för mer INFO.