13/4 Varvhistoriska Föreningen kl. 11.00

13 april kl.11.00 Varvhistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att skapa ett varvs- och historiskt Center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats.Välkomna.
Från Wavrinskys Plats avgår buss kl.10.20 mot Hisingen
Anmälan till Siw Andersson Tel. 0702 024 473
e post siwan.g.andersson@telia.com