11/4 Hälsa och välstånd. Månadsmöte

HÄLSA OCH VÄLSTÅND.
Gert Johansson är en välkänd hälsovetare. Med stor humor och på ett begripligt sätt berättar han om hälsa och välstånd. Lyssna på en skicklig och slagfärdig föreläsare. Välkomna. Ta gärna med en vän.