11 april HÄLSA OCH VÄLSTÅND

Tis11 april Hälsa och välstånd.
Gert Johansson är en välkänd hälsovetare. Med stor humor och på ett begripligt sätt berättar om hälsa och välstånd. Lyssna på en skicklig och slagfärdig föreläsare.