Månadsmöten 2023

Vårens Månadsmöten andra tisdagen i månaden Röda Rummet Guldhedskyrkan. Vi börjar kl.12.00. Musik, sång eller föredrag. Kaffe, smörgås och kaka 50 kr. Hjärtligt välkommen.
Obligatorisk anmälan till alla månadsmöten veckan före, till Ordförande Siw Andersson tel.070 202 44 73 E-post siwan.g.andersson@telia.com