13 april Varvhistoriska Föreningen


Tors13 april. Varvshistoriska Föreningen.
Varvshistoriska Föreningen i Göteborg har som mål att skapa ett varvs- och industrihistoriskt Center. Ett center där Göteborgsvarvens historia får en framträdande plats.
Från Wavrinskys Plats avgår buss 16 kl.10.20 framme 10.48. Obligatorisk anmälan veckan före till Siv Andersson
tel. 0702 024473  E-post siwan.g.andersson@telia.com