Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs arbete utgår från de av senaste kongressen fastställda målområdena .
Vi fokuserar särskilt på aktiviteter som kan bidraga till bättre hälsa och ökad livskvalitet hos våra medlemmar i distriktet. Vi skall även stödja föreningarna i deras arbete inom friskvårdsarbetet. Huvuddelen av aktiviteterna inom friskvårdens område skall ske i föreningarnas regi.
Vision:
Folkhälsokommittén skall genom ett rikt utbud av aktiviteter bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet hos våra medlemmar i distriktet.
Folkhälsokommittén:
Ulrika Öberg, Örgryte (sammankallande).
- Telefon 0703679679
- e-post ulrika.oberg45@gmail.com    
Yvonne Ingblad, Linnéstaden
Gunn Karnhill, Björlanda-Torslanda
Eva Nyström Guldheden;
Elisabet Wennström, Lundby