Tillsammans - mindre ensam.

Syftet med detta månadsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i det fortsatta arbetet inom SPF Seniorerna med att minska ofrivillig ensamhet och motverka isolering bland äldre personer.
Månadsbrev 5 - 2022. Läs mer
Månadsbrev 4 - 2022. Läs mer
Månadsbrev 3 - 2022. Läs mer
Månadsbrev 2 - 2022. Läs mer
Månadsbrev 1 - 2022. Läs mer

Extra månadsbrev. Läs mer