Äldrepolitiska kommittén

Kommittén för äldrepolitik:
Driver äldrepolitiska frågor i Göteborg och i Västra Götaland, utbilda distriktets pensionärsrådsledamöter och informera medlemmarna om aktuella frågor inom äldrepolitiken.

Äldrepolitiska kommittén:
Ewa Eriksson, Älvsborg (sammankallande)
Lena Gustafsson, Ullevi
Sonja Lidén Eriksson, Linnéstaden
Britt Johansson, Lundby
Kerstin Segesten, Linje 9