Äldrepolitiska kommittén

Kommittén för äldrepolitik:
Driver äldrepolitiska frågor i Göteborg och i Västra Götaland, utbilda distriktets pensionärsrådsledamöter och informera medlemmarna om aktuella frågor inom äldrepolitiken.

Äldrepolitiska kommittén - ÄPK
Kommitténs uppgift är att arbeta med frågor som rör äldre som samhällsmedborgare. Sådana frågor kan röra vård, omsorg, boende, kultur, trafik, allmän service och annat. Vi försöker påverka politiska beslut genom att lyfta problem i olika pensionärsråd, uppvakta politiker, skriva insändare i dagspress, etc. Vi informerar våra medlemmar om äldrepolitik via hemsidan och genom att ordna möten.
Sammankallande: Kerstin Segesten kerstin@segesten.se 070-8296499
Medlemmar:
Britt Johansson (Lundby)
Ewa Eriksson (Älvsborg)
Kerstin Segesten (Linje 9)
Lena Gustafsson (Ullevi)
Sonja Lidén Eriksson (Linnéstaden)