RPR-Regionala Pensionärsrådet

Regionala Pensionärsrådet, RPR, är även ett informations- och samrådsorgan, inte beslutsfattande, som verkar i Sveriges olika regioner och landsting.
Pensionärsråden består av representanter från de olika pensionärsföreningarna i Sverige, tjänstemän från den sociala förvaltningen i kommunen samt representanter från de politiska partierna.
Ledamöter: 2022-02-01.
Kerstin Segesten rapporterade att en färdig plan för lokala pensionärsråd kopplade till äldre, vård och omsorgsstyrelsen (ÄVO) nu är på plats och skall gälla från 22 februari 2022. Det kommer att bli fem pensionärsråd, ett per stadsområde och ett överordnat där ÄVOs politiska ledning ingår.
Detta innebär totalt 15 ledamöter från SPF Seniorerna som kommer att bjudas in till utbildning under våren.
Läs RPR frågor

Anteckningar från möte i Regionala pensionärsrådets referensgrupp för tandvård
2022 06 08. Läs mer
2022 09 09. Läs mer

Minnesanteckningar möte 2022 11 11. Läs mer
Minnesanteckningar möte 2022 09 16. Läs mer
Minnesanteckningar möte 2022-04-29. Läs mer
Minnesanteckningar möte 2022-02-25. Läs mer