GPR, Göteborgs Stad Pensionärsråd - Göteborgs kommun


Rapport GPR 221201 (Protokoll nr 9). Läs mer
Rapport GPR 220908 (Protokoll nr 6). Läs mer
Rapport GPR maj 2022. Läs mer
Rapport GPR mars-april 2022. Läs mer
Protokoll GPR 7 oktober 2021. Läs mer
Rapport GPR 3 februari 2021. Läs mer

Göteborgs Stads Pensionärsråd – Göteborgs kommun GPR.
Ledamöter: 
GPR kallas i de flesta kommuner i Sverige ”Kommunens pensionärsråd” alltså KPR men Göteborg har valt att uttrycka sig på ett annat sätt därför kan ni höra båda förkortningarna.

GPR är ett rådgivande organ med syfte att bereda Göteborgs pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Stor variation på frågor såsom boende, vård- och omsorg, trafik, kultur med mera. Mandatperioden för ledamöter följer allmänna val. GPR lyder direkt under Kommunstyrelsen (KS) och KS utser också de ledamöter som nominerats av Pensionärsorganisationerna. KS beslutar om totala antalet ledamöter. KS beslutar också om reglemente och arbetsordning för råden.

Ytterligare 5 råd lyder under KS nämligen Göteborgs stads HBTQ-råd, Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs stads sverigefinska råd, Göteborgs stads råd för den nationella minoriteten romer samt Studentforum.

Den politiska representationen i GPR består av 5 personer (S, M, V, KD, MP) samt 2 suppleanter (S, L)

Representationen från pensionärsorganisationerna består av 10 ordinarie ledamöter med 4 från SKPF, 3 från PRO, 2 från SPF Seniorerna, 1 från RPG samt lika många suppleanter. Ordinarie ledamöter från SPF Seniorerna är Lena Gustafsson och Ewa Erikson samt suppleanter Britt Johansson och Madeleine Jacobsson.  Alla fyra organisationerna samverkar och rådgör i många frågor.

Nya lokala råd i våra 4 stadsområden.