Temadag om sjukvård i hemmet.

Den 6 mars genomförde distriktets äldrepolitiska kommitté (ÄPK) en temadag under
rubriken ”Sjukvård i hemmet”.
Dagen ägnades åt Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Hemtjänstindex och Mobila närsjukvårdsteam.
Föreläsarnas presentationer ligger nu på distriktets hemsida. Gå in under fliken äldrefrågor, där hittar du dem direkt. Tror att de kan vara av värde även för dig som är intresseerad av ämnet, men inte deltog i dagen.