12/1. Lite nyheter under januari

Återigen ökar vårt medlemstal.
Styrelsekonferens den 3 mars på Dalheimer Hus.
Klart med två nya kanslister som ska hålla kansliet öppet tisdagar och torsdagar
mellan 10.00 -13.00.
Läs mer