22/9 Frölunda storband

Vi har lyckats få Frölunda Storband, (17 personer) att komma till Odd Fellow 22 september. Musiklunch.
Inbjudan kommer med e-post.