MiRiaM - medlemsregister

Uppdaterades: 16 mars 2017 Skriv ut

Nya benämningar för uppdrag i MiRiaM Hämta lista

Information på Intranätet

Skånedistriktets lathundar

Innehållsförteckning över manualer och utbildningsfilmer avseende MiRiaM och EVENT-modulen (MiRiaM och EPiServer).

För registeransvariga i MiRiaM, film 1 – 19 och 27 – 28
Lathund för MiRiaM (Inloggning och navigation - film 1)
Lathund för MiRiaM (Ändra första sidan i registret - film 2)
Lathund för MiRiaM (registrera ny medlem i MiRiaM - film 3)
Lathund för MiRiaM (Registrera nya medlemmar via hemsidan - film 4)
Lathund för MiRiaM (Grundinformation på medlemskortet - film 5)
Lathund för MiRiaM (Hushållsmedlem - film 6) Filmen tillfälligt borttagen!
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Byte till hedersmedlem - film 7)
Lathund för MiRiaM (Registrera vänmedlemskap - film 8) OBS! Avser distriksansvariga
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Avregistrera medlemskap - film 9)
Lathund för MiRiaM (Byta förening på medlem - film 10) OBS! Avser distriksansvariga
Lathund för MiRiam (De olika adresstyperna på medlemskortet - film 11)
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Avbryta prenumeration av Senioren - film 12)
Lathund för MiRiaM (Medlemmens försäkringar - film 13)
Lathund för MiRiaM (Tredje part=reklam - film 14)
Film 15 "reskontra och avgifter" tillfälligt borttagen!
Lathund för MiRiaM (Organisation och förtroendeuppdrag - film 16)
Lathund för MiRiaM (Sökning i MiRiaM - film 17)
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Skriva ut adressetiketter - film 18)
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Skicka e-post från MiRiaM - film 19)
Lathund för MiRiaM "avancerad sökning" film 27 (ny 2016-10-04)
Lathund för MiRiaM "Skapa marknadsföringslistor" film 28 (ny 2016-10-04)
För webbredaktörerna - EVENT-modulen i MiRiaM och EPiServer, film 20 – 26
Lathund för MiRiaM (uppdaterad 2016-09-09) (Behörighet och länkar webbredaktör - film 20)
Lathund för MiRiaM/EVENT (uppdaterad 2016-09-09) (Logga in och navigera i EVENT-modulen i MiRiaM - film 21)
Lathund för MiRiaM/EVENT (uppdaterad 2016-09-09) (Skapa event i MiRiaM - film 22)
Lathund för MiRiaM/EVENT (Skapa eventtillfälle i MiRiaM - film 23)
Lathund för EPiServer/EVENT (Redigera ett eventtillfälle i EPiServer - film 24)
Lathund för MiRiaM/EVENT (Hantering av anmälningar till Event - film 25)
Lathund för MiRiaM/EVENT (Anmälan och avanmälan till event på hemsidan - film 26)
Uppdaterad: 2016-11-03 /bh

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 16 mars 2017