Matrikel för SPF Seniorerna Daladistriktet

Uppdaterades: 01 november 2016 Skriv ut

Matrikel för SPF Seniorerna Daladistriktet och alla dess föreningar för utskrift, är skapad 2016-05-25

Matrikel i pappersform numera ersatt med Uppdragslänkar under Om distriktet.

Obs! Det är upp till föreningarnas medlemsregisteransvariga att hålla registret uppdaterat med Styrelse och Funktionärer.

För att dubbelsidig utskrift av A4 skall bli rätt, skall skrivarinställning vänd längs långsidan väljas.
Matrikel hela distriktet A4-format
Omslag till matrikel A4

För att dubbelsidig utskrift av häfte skall bli rätt, skall skrivarinställning vänd längs kortsidan väljas.
Matrikel hela distriktet som häfte A5 dubbelsidig (visas uppochner) 
Omslag till matrikel A5

Matrikeln är skapad 2016-05-25, senare ändringar i medlemsregistret finns ej med i matrikeln.
Utskrift kan göras av hela distriktet eller enbart sidan för din förening.
Den här matrikeln innehåller Styrelse och Verksamhetsansvariga i Daladistriktet och i föreningarna.

Publicerades: 01 november 2016 Uppdaterades: 01 november 2016