Mellanvalsnyhet!

  • 16 oktober 2020

Just nu är vi precis mittemellan två val. Förbundet inbjuder till seminariet "Seniorer mittemellan två val" för att vi tillsammans kan arbeta för att förbättra äldres levnadsvillkor och delta i samhällsdebatten.

Kurs i intressepolitik
Förra valet till kommuner, regioner och riksdagen var 2018. Nästa allmänna val sker i september 2022. Nu bjuder vi in till seminariet Seniorer mittemellan två val för att tillsammans arbeta för att förbättra äldres levnadsvillkor och delta i samhällsdebatten. Syftet med kursen är att väcka intresse för opinionsbildning och öka kunskapen om påverkan, så att vi får ett ännu större engagemang i vårt förbund och fortsätter att vara seniorernas röst.

Kursen genomförs digitalt den 21 oktober kl 10-13 och vänder sig till alla medlemmar. Inga förkunskaper krävs. Anmälan görs till marie.olofsson@spfseniorerna.se

Publicerades: 16 oktober 2020 Uppdaterades: 16 oktober 2020