Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

  • 02 oktober 2020

Varje äldreboende tar fram sina egna rutiner anpassade till sin verksamhet

Publicerades: 02 oktober 2020 Uppdaterades: 02 oktober 2020