Följ vårt projekt för att bryta ensamheten bland äldre.

  • 13 maj 2020

Vi behövs nu - mer än någonsin!

Det finns information på hemsidan, www.inteensam.org, Du hittar också information på vår Facebooksida https://www.facebook.com/inteensam.org/.

Det finns pengar att söka för den som har en nydanande och inspirerande aktivitet! Totalt finns 50 000 kr att söka under 2020. Det innebär att det inte är några stora belopp som kommer att betalas ut. Det finns ett ansökningstillfälle kvar under året. Den 14 september ska ansökan ha inkommit till oss. Vi bifogar i bilagan all information om hur du ansöker om medel från projektet!

Vi ändrar nu projektets namn till Inte ensam! Tidigare tog vi namnet Tillsammans mot ensamhet, eftersom vårt studiematerial fick det namnet. Nu får studiematerialet bära det namnet vidare och vi kallar oss kort och gott Inte ensam. Det är kortare och tydligare. Berätta gärna om vad ni gör! Dela med er av era idéer! 

Vårhälsningar!                                                                                                        Malin Wennberg & Guy Lööv                                                                                Projektledare

Besök vår hemsida www.inteensam.org och vår Facebooksida https://www.facebook.com/inteensam.org/

Publicerades: 13 maj 2020 Uppdaterades: 29 juli 2020