Ett filmprojekt för dig?

  • 05 september 2019

Är du född mellan 1937 och 1947? Berätta då om dina filmminnen.

Jag heter Åsa Jernudd, är lektor vid Örebro universitet och jobbar med ett forskningsprojekt som har som kärna och utgångspunkt film- och biografminnen från 1950- och 1960-talet. I bifogad fil finns en beskrivning av projektet. Bifogar också ett uppslag om projektet som publicerades i Nerikes Allehanda i våras. Tidningen följde upp med en serie där de bjöd in läsarna att skicka in biominnen; ett drygt tiotal bidrag publicerades. Mycket kul!

Studien är avgränsad till de fyra länen i Bergslagen, Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro. Jag söker nu personer som vill bidra till projektet genom att bli intervjuade om deras minnen. Jag söker folk födda 1937 till 1947 som under åren (ca) 1956 till 1966 bodde i någon av Bergslagens fyra län. Intervjuerna kommer att videofilmas och göras tillgängliga på en websida om svensk filmhistorisk forskning som administreras av Kungliga Biblioteket (se www.filmarkivforskning.se).

Här finns mer information kring Åsa och projektet.

Publicerades: 05 september 2019 Uppdaterades: 05 september 2019