SPF Stora Skedvi, Husby, Hedemora, Avesta Folkare

Uppdaterades: 11 december 2018

Träffen inleddes med en kort parentation över Karl-Erik Finnes, ordförande i Stora Skedvi som kort innan mötet hade gått bort.
Per-Åke Roslund belyste hur viktigt det är att man har hörslingor i våra möteslokaler och att man inte ska ta för givet att alla hör det som sägs utan man ska använda mikrofon när man pratar, vilket alla också gjorde som begärde ordet därefter. Han visade även en film om vilka svårigheter som finns i samband med att höra illa. Denna film erbjöds till alla föreningar att få tillgång till om man kontaktar Per-Åke. Birgitta från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om verksamheten och inbjöd till att anorna studiecirklar.
SPF Stora Skedvi har ca 106 medlemmar. Man genomför månadsmöten med olika program och det är stor uppslutning vid dessa möten. Man jobbar på oförtrutet för att få nya medlemmar. Ett arrangemang som man genomför är Kura skymning vid vilket man bjuder på kafferep á la 50-talet.
SPF Avesta Folkare betonar att man har en bra fungerande förening även om det är svårt att få personer att engagera sig i olika uppgifter. För tillfället har föreningen ingen valberedning. Man framförde önskemål om att information om resor måtte förbättras inom distriktet. Sten Fransson, som ansvarar för vår hemsida, talade om att han är villig att lägga ut alla resor som anmäls till honom på hemsidan. För övrigt ser man fram emot kommande jullunch, viken brukar vara välbesökt. När det gäller datautbildning samarbetar föreningen med skolan.
SPF Husby har svårt att få personer att ställa upp och ta på sig uppgifter. Man vill även ha hjälp med att arrangera resor och samarbetar gärna med någon eller några andra föreningar.
SPF Hedemora anmälde att föreningen arrangerar 2019 års distriktsårsmöte den 21 mars. Man framförde att det var svårt att rekrytera nya medlemmar men menade att man hade en "balanserad" förening. Man förordade inte det s.k. 65-årsbrevet för att rekrytera medlemmar men ska nästa år försöka med 67-årsbrevet. Man bjuder in tilltänkta medlemmar till en träff då man bjuder på fika och informerar om föreningen. Man genomför månadsmöten med varierade inslag och det brukar komma mellan 60-100 medlemmar. Att ha modevisning är populärt och är välbesökt med gott och väl över 100 medlemmar. Man har livslustsgrupper och försöker få medlemmar genom KGK och vänder sig i första hand till Yngre pensionärer. Man vill gärna ha ökad kommunikation med distriktsstyrelsen och det framfördes att det skulle vara givande att genomföra en ordförandekonferens i distriktet med bara ordförandena i föreningarna. Marknadsföringsmaterial på distriktsnivå diskuterades och distriktsstyrelsens representanter lovade att ta med sig ett önskemål till styrelsen om att den förening som så önskar skulle kunna få en roll up bekostad av distriktets medel. Avslutningsvis slog Ivar Josefsson, distriktets KPR- ansvarige, ett slag för att flera föreningar skulle sätta sig in den s.k. Jönköpingsmodellen och försöka genomföra den i sin egen kommun.

Publicerades: 11 december 2018 Uppdaterades: 11 december 2018