SPF Rättvik, Gagnef/Floda, Leksand, Orebygden, Vansbro

Uppdaterades: 11 december 2018

Medlemsrekrytering är aktuellt på många håll i landet och även i Dalarna. Har vi rätt verksamheter för de olika åldrarna? Förbundet ska centralt göra en avhoppsanalys.
SPF-annonser från centrala kansliet att använda lokalt efter anpassning. Intressebaserade program lockar. PR-material finns bl.a. hos Daladistriktet, t.ex. flyers. Material finns även på SPF Dalarnas hemsida, bl.a. ett nytt mallpaket.
Nya medlemmar kan få ett standardformulär med frågor för att finna deras intressen och förmågor.
Koppla gärna ihop den lokala hemsidan med Facebook (har bl.a. Leksand gjort).
Vuxenskolan hjälper till med utbildningsbehov och kurser.
Intressebaserade program rekryterar och behåller medlemmar.
Att "ragga" nya medlemmar kan fungera bra, inte minst på lite mindre platser.

Samverkan
Alla organisationer har likande problem. Tankar finns om samverkan mellan pensionärsorganisationerna, utan att ta bort de skillnader som finns.
KPR är, rätt hanterat, viktigt. Men det kräver aktivitet åt båda hållen. Finns reglementen? Fråga efter reglementet!

Resor
Ganska många medlemmar föredrar endagarsresor. Det är bra med samverkan mellan olika grannföreningar. För flerdagarsresor är det extra viktigt med samverkan och lång framförhållning. Särskilt längre resor bör läggas ut på distriktet hemsida förutom den lokala hemsidan.
Programtips: "Läs och res"

Övrigt
Bevaka konsumentfrågor – det kan vara prisundersökningar, provsmakningar, föreläsningar, utställningar, motionsinformation inklusive prova på och mycket annat.
Utnyttja gärna lokala frågor av olika slag för aktiviteter.

Publicerades: 11 december 2018 Uppdaterades: 11 december 2018