SPF Morabygden, Orsabygden, Skinnarbygd Malung, Älvdalen

Uppdaterades: 11 december 2018

SPF Morabygden framförde att föreningen fungerar bra men att man har haft bekymmer med medlemsregistringen. Inför valet i höstas hade man ett gott samarbete med PRO. Man önskade att resor inom distriktet skulle kunna samordnas bättre och att utskick till verksamhetsansvariga även skulle gå till föreningsadressen.
SPF Orsabygden framförde att medlemsutvecklingen är positiv. Månadsmötena är välbesökta och nu väntar julbord som arrangeras tillsammans med SPF Morabygden och SPF Älvdalen. I övrigt samarbetar men med PRO när det gäller olika fritidsaktiviteter.
SPF Älvdalen framförde att verksamheten flyter på fint. KPR fungerar väl och man har bra kontakt med kommunen. Efter ett visst medlemstapp är antalet medlemmar på väg att öka igen. Hemsida och medlemsregister börjar fungera tillfredsställande och föreningen har lämnat lokal uppbörd och gått över till central muppbörd, Man har inga direkta ekonomiska problem och planerar för fullt inför 2019. Man har många olika aktiviteter som fungerar bra men det är trögt att få igång studiecirklar.
SPF Skinnarbygd Malung har ca 250 medlemmar. Föreningen har haft ett tapp på medlemmar men det tillkommer en och annan då och då. Man genomför medlemsmöte varje vecka. Man har för avsikt att genom KPR arbeta med matfrågan inom äldreomsorgen. Man har ett visst samarbete med PRO

Publicerades: 11 december 2018 Uppdaterades: 11 december 2018