SPF Grangärdebygden, Barkenbygden, Ludvika Veteranringen, 22 oktober

Uppdaterades: 11 december 2018

Karin Lindqvist från Studieförbundet Vuxenskolan berättade om verksamheten och uppmuntrade föreningarna att anordna studiecirklar.
SPF Barkenbygden har i dagsläget 120 medlemmar. Föreningen " mår bra " och fungerar tillfredsställande. Man ordnar promenader som är mycket omtyckta. Under 2019 kommer man att ha trubadur på medlemsmöte och vid ett annat medlemsmöte kommer medlemmarna att få information om vad som gäller kring att skriva ett testamente samt vad man behöver tänka på när det gäller begravning. Man kommer att besöka biografmuseet i Säter, göra ett inslag kring Dan Andersson och genomföra olika resor. Man genomför även andra aktiviteter såsom bowling, boule och träslöjd. Föreningens ekonomi är under kontroll och man är tillfreds med att KPR sorterar direkt under kommunstyrelsen numera.
SPF Ludvika Veteranringen har 537 medlemmar. Man anordnar promenader men tyvärr kunde uppslutningen vara större. Man upplever även ett tämligen svalt intresse för resor hos medlemmarna. Det ska tillträda en ny person som ska handha resor vilket man hoppas ska vända trenden. Medlemsregistreringen har länge varit ett stort problem som tycks ha blivit löst nu efter att ansvarig har varit på utbildning. Föreningen har gått över till Central Uppbörd. Man har bl.a. dans- och körverksamhet på programmet. Man noterar att 65-åringar inte vill vara "pensionärer" och att medlemsantalet i föreningen har en viss minskning. När det gäller KPR träffar man de andra organisationerna i en förberedande grupp före mötena med kommunen.
SPF Grangärdebygden har 220 medlemmar. Man anser sig ha bra lokaler för att ha sina träffar och ekonomin är under kontroll. Man skickar ut halvårsprogram till medlemmarna två gånger om året. Man genomför medlemsmöten och gemensam lunch en gång i månaden och har för övrigt fyra aktiviteter varje månad. Man genomför många studiecirklar och har aktiviteter som stavgång, KGK, boule med verksamhetsansvariga för varje aktivitet. När det gäller KPR-ärenden samarbetar man med SPF Ludvika.

Publicerades: 11 december 2018 Uppdaterades: 11 december 2018