25 oktober 2018

Uppdaterades: 10 november 2018

Ekonomi & medlemsvärvning stod på programmet vid hösten möte.

Ett drygt 30-tal ordförande hade uppmärksammat kallelsen och mötte upp till höstens ordförandekonferens.

Mötet inleddes av förbundets 1:e vice ordförande Richard Olsson som berättade om förbundets ekonomi, dess budget för kommande år och medlemsutvecklingen. Se Richard Olssons redogörelse för förbundets ekonomi och Medlemsutvecklingen 

Distriktets Lars Åke Carlsson fortsatte med att informera kring valresultatet i riks-, landstings- och kommunvalen avseende antalet valda seniorer. Minskningen är markant mot tidigare år. Se Lars Åkes Reflektioner efter valet. Lars Åke hade också litet aktuell information att berätta om, som du kan se här.

I övrigt informerade Lars Åke om problematiken med ålderismen, vilket innebär samhällets minskade åtaganden vid stigande ålder. Slutligen gavs information kring seniorers behov av ändrade bostadsförhållanden och därmed den reavinsstbeskattning som gäller vid fastighetsförsäljning. 

Distriktets webbredaktör, Sten Franson, gav tips om möjligheter för föreningarna att samarbeta kring resor med hjälp av distriktets hemsida. Han visade också på hur informationen går vertikalt från förbund - distrikt - förening i hemsidorna.

Publicerades: 25 oktober 2018 Uppdaterades: 10 november 2018