Rapporter från Pensionärsrådet RPR

Uppdaterades: 19 maj 2019

I Regionens Pensionärsråd ska sakkunskap från pensionärsorganisationerna tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om de äldres behov och synpunkter.

Regionens PensionärsRåd - LPR - är en samverkans- och kontaktkanal mellan pensionärsorganisationerna i länet och Region Dalarna i frågor som rör pensionärer. Region Dalarnas Pensionärsråd ska verka för att äldres frågor och synpunkter beaktas i alla nämnder och förvaltningar.

Redovisningar från våra inspirationsdagar om RPR:

2017-10-05 Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga

2017-05-04 Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga

Landstingsprotokoll från Pensionärsrådets möten:

Landstingets protokoll och handlingar

SPF Seniorerna Daladistriktets rapporter från Pensionärsrådet

2018

2018-11-08 möte med Landstingets Pensionärsråd

2018-02-22 möte med Landstingets Pensionärsråd

2017

2017-10-17 möte med Landstingets Pensionärsråd

2017-05-17 möte med Landstingets Pensionärsråd

2017-02-07 möte med Landstingets Pensionärsråd 

Publicerades: 24 september 2016 Uppdaterades: 19 maj 2019