18 okt 2018 Medverkande på denna konferens var Malin Skinnars Josefsson

Uppdaterades: 03 december 2018

Kommuners mat- och måltidsorganisation i äldreomsorgen

Grupparbetsfrågor på Inspirationsdag den 18 okt. 2018 för KPR ansvariga.

1. Hur kan måltidsverksamheten lyftas i äldreomsorgen så att den betraktas som kärnverksamhet och inte som tjänst vid sidan om?
Svar: Kostchefen får befogenhet att besluta om verksamheten. Måltidsverksamheten ligger under kommunstyrelsen. Lokalt lagad mat på varje äldreboende. Utbildning hur man presenterar maten.

2. Hur kan SPF seniorer verka för detta?
Svar: Beredning = Pensionärsorganisationer + ordf. i socialnämnden + tjänstemän. Lagstiftning om KPR:s befogenheter.

3. Vilka konsekvenser kan den växande skillnaden mellan olika kommungrupper få?
Svar: Hemtjänstpersonal bör utbildas i kostens betydelse. Öppna upp köken på särskilt boende.

4. I skollagen står det att måltiden som serveras i skolan ska vara näringsriktig! Borde det vara ett krav även inom äldreomsorgen? Är det möjligt? Vilka konsekvenser kan det få?
Svar: Borde stå i socialtjänstlagen. Ett mål att sträva mot. Kostar mycket. Vad säger kommunallagen?

5. Vilka för och nackdelar ser du med kylda respektive varma matlådor som levereras av hemtjänsten? Resonera utifrån olika perspektiv såsom måltidsverksamheten, hemtjänstpersonalen och omsorgstagaren.
Svar: Viktigt att presentera mat som är attraktiv, inte bara näringsberäknad. Mer kunskap hos hemtjänstens personal. Matråd viktigt. Bör vara ett ämne att ta upp på månadsmöten. Kyld eller varm, det viktigaste är att man får i sig maten. Erbjuda att man kan träffas och äta tillsammans. Saluföra att man får äta på skolmatsalen. Motverka ensamheten.

Publicerades: 03 december 2018 Uppdaterades: 03 december 2018