Studiecirklar och kurser

Uppdaterades: 18 december 2016 Skriv ut

Studiecirklar och temakvällar                                                   

En inspirationsdag för studieansvariga anordnades på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik 19 maj 2015. Träffen leddes av Lars-Åke Carlsson som är studieansvarig i SPF Daladistriktet och Karin Örjes från Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna. Sexton deltagare från SPF-föreningarna hade slutit upp till sammankomsten. Några exempel på studiecirklar som presenterades var; Surfplatta/telefon, Ålderism, Livsåskådning och Koll på läkemedel. Ett bildspel visades med förslag på bland annat studiecirklar och andra aktiviteter, bildspelet kan hämtas och studeras. 
Hämta bildspel här 

Här kommer förteckning på studiecirklar som Studieförbundet Vuxenskolan anordnat tillsammans med SPF-föreningar i Daladistriktet under 2014. Förteckningen skall ses som förslag till andra föreningar i distriktet om vilka studiecirklar som kan anordnas. 
Din förening kan kontakta SV:s avdelningskontor på din ort för att starta en studiecirkel, temakväll eller anordna ett arrangemang. På sidan 15 finns en kickbar länk till en ny utbildning "Koll på läkemedel".
Hämta förteckningen här 

Som avslutning innan lunch samlades det ihop synpunkter på samarbetet mellan föreningarna i SPF Seniorerna Daladistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan som redovisas här nedan.

SV är bra på Kan förbättras
 • Fri kopiering
 • Fria lokaler
 • Idéer
 • Snabb hjälp
 • Ha SV.s medarbetare med i studiekommittén
 • Ljud, möjlighet att låna förstärkare
 • Vara med på studieupptakten
 • Hur skall man veta att SV:s personal är på plats?
 • Postlåda, brevinkast
 • Mall för att rapportera kulturarrangemang digitalt
 • Nå dem som inte är så aktiva
 • Samarbete mellan föreningarna
 • Dela med sig av studieprogram
 • Utbildning av cirkelledare
Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 18 december 2016