Rapporter från LPR

Uppdaterades: 26 maj 2017 Skriv ut

I Landstingets Pensionärsråd ska sakkunskap från pensionärsorganisationerna tas tillvara och förmedlas till landstingets och kommunernas olika nämnder för att ge kunskap om de äldres behov och synpunkter.

Landstingets PensionärsRåd - LPR - är en samverkans- och kontaktkanal mellan pensionärsorganisationerna i länet , Landstinget Dalarna och Region Dalarna, i frågor som rör pensionärer. Landstingets Pensionärsråd ska verka för att äldres frågor och synpunkter beaktas i alla nämnder och förvaltningar.

Landstingets protokoll och handlingar från Pensionärsrådet
(Länk till Landstinget Dalarna, öppnas i ny flik eller nytt fönster)

SPF Seniorerna Daladisrtiktets rapporter från Pensionärsrådet
Rapporter från sammanträden i LPR 2017:

Rapporter från sammanträden i LPR 2016:

Rapporter från sammanträden i LPR 2015:

Rapporter från sammanträden i LPR 2014:

Rapporter från sammanträden i LPR 2013:

Publicerades: 24 september 2016 Uppdaterades: 26 maj 2017