Rapporter från KPR

Uppdaterades: 03 juli 2017 Skriv ut

KPR - Kommunala pensionärsrådet finns i varje kommun där representanter för pensionärsorganisationerna av kommunens politiker och tjänstemän får information om frågor som rör äldreomsorgen - och möjlighet att framföra sina synpunkter. En viktig uppgift för KPR är att bevaka att kommunen följer de lagar och förordningar som gäller beträffande äldreomsorgen - i första hand Socialtjänstlagen.

KPR - Kommunala pensionärsrådet

Daladistriktet driver en kampanj för för att öka verksamheterna i KPR i alla distriktets kommuner. Du kan hitta exempel på reglementen för KPR här: Mora respektive Älvdalen.

Redovisningarna från grupparbete den 4 maj 2017

Fina redovisningar tycker jag som kan ligga till grund för ert fortsatta arbete i KPR.
Jag tycker att vi hade en fin dag i Rättvik och kunde konstatera att det finns mycket kraft och energi i gruppen!

Jag önskar er Lycka till med ert KPR-arbete och att ni får en fin sommar med möjlighet till vila och umgås med nära och kära!

Vänliga hälsningar
Maj-Lis Burtus, KPR-ansvarig i SPF Daladistriktet

Hämta redovisningarna från 4maj 2017

Publicerades: 03 juli 2017 Uppdaterades: 03 juli 2017