Mötesdagar

Uppdaterades: 13 mars 2017 Skriv ut

Februari 

 • 2 torsd Uppföljning inspirationsdag med medieansvariga 

Mars 

 • 30 torsd Distriktets årsstämma i Teknikdalen Borlänge 

April 

 • 11 tisd Ordförandekonferens 
 • 11 tisd Inspirationsdag med studieansvariga 

Maj 

 • 4 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga 
 • 4 torsd Inspirationsdag med lokalföreningarnas kassörer behöver flyttas till hösten när distriktets nya kassör tillträtt.

Juni 

 • 1 torsd Inspirationsdag med reseansvariga 

September 

 • 12 tisd Ordförandekonferens 
 • 14 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga 

Oktober 

 • 12 torsd Inspirationsdag med Hörselansvariga 
 • 12 torsd Inspirationsdag med Trafikansvariga 
 • 12 torsd Inspirationsdag med Läkemedelsansvariga 
 • 12 torsd Inspirationsdag Folkhälsa preliminärt tema psykisk ohälsa
 • Eventuellt gemensamt tema denna dag 

November 

 • 16 torsd Inspirationsdag med Rekryteringsansvariga, medlemsvård
 • 16 torsd Konferens med Valberedningsansvariga
Publicerades: 01 februari 2017 Uppdaterades: 13 mars 2017