Konferenser och möten

Uppdaterades: 27 juli 2017 Skriv ut

Läs också: Dokumentation från konferenser mm

Planerade konferenser och möten 2017 

Februari  
  2 torsd Uppföljning inspirationsdag med medieansvariga
   
Mars  
 30 torsd Distriktets årsstämma i Teknikdalen Borlänge
   
April  
 11 tisd Ordförandekonferens
 11 tisd Inspirationsdag med studieansvariga
   
Maj  
  4 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga
  4 torsd Inspirationsdag med lokalföreningarnas kassörer behöver flyttas till hösten när distriktets nya kassör tillträtt.
   
 Juni  
  1 torsd Inspirationsdag med reseansvariga
   
September  
 12 tisd Ordförandekonferens
 14 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga, flyttad till 5 oktober
   
Oktober  
   5 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga
 12 torsd Inspirationsdagen för Hörselansvariga, utgår och kommer igen vid senare tillfälle
 12 torsd Inspirationsdag med Trafikansvariga
 12 torsd Inspirationsdag med Läkemedelsansvariga
 12 torsd Inspirationsdag Folkhälsa preliminärt tema psykisk ohälsa
  Eventuellt gemensamt tema 12 oktober
  17 tisd Repetitionsutbildning för föreningarnas webbredaktörer
   
November  
 14 tisd Inspirationsdag med Rekryteringsansvariga, medlemsvård
 14 tisd Konferens med Valberedningsansvariga
   
December  
   8 onsd Verksamhetsansvariga kl 10.00, Vuxenskolan Falun

Konferenserna hålles på Hotell Lerdalshöjden om inget annat anges
Ev. ändringar kan förekomma p g a oförutsedda orsaker

Publicerades: 11 september 2016 Uppdaterades: 27 juli 2017