Dokumentation

Uppdaterades: 08 november 2017 Skriv ut

Möten med LPR, Landstingets Pensionärsråd. Se länk till KPR och LPR! 

Dokumentation från 2017

Inspirationsdagen 12 oktober var en blandad kompott för Trafikansvariga,  Läkemedelsansvariga och Folkhälsa. 
Iréne Sturve, Folkhälsostrateg och Drogförebyggare berättade och visade ett 
bildspel, "Må bra i vardagen – vardagsträning för seniorer", se Bildspel Ordförandekonferensen 12 september på Lerdal, rapporterade Lars-Åke Carlsson från årets kongress i Gävle med hjälp av ett Bildspel

Stig Jakobsson pratade om hemsidan, se Bildspel.

Dokumentation från 2016


Rese- och ordförandekonferens på Cinderella, Viking Line 19-20 september. 
Vid träffen med ordförandena på Cinderella visades Bildspel


 Ordförandekonferensen den 28 april presenterades inslag från förbundets konferens Förening för alla. Sedan följde gruppdiskussioner med Dialogduken som underlag. 

Hämta Minnesanteckningarna och hämta Bildspel


Inspirationsdagen om studier den 12 april ägnades åt en genomgång av utbildningsmaterialet om bedrägerier mot äldre, ”Försök inte lura mig”Hämta referat här

Dokumentation från 2015


Minnesanteckningar från Samverkansområdesmötena under året: Klicka här


Inspirationsdag för föreningarnas ansvariga inom KPR/LPR den 20 oktober

En sammanställning av våra gruppdiskussioner finns att Hämta här

Här kommer den presentation rörande Landstingets besparingar inom hälsa och sjukvård som Daladistriktets LPR:ansvarige Lennart Lidström visade under dagen.
Den består av två delar;


Inspirationsdag för föreningarnas ansvariga inom friskvård, läkemedel och väntjänst den 24 september i Rättvik

Ett trettiotal personer hade hörsammat inbjudan till inspirationsdagen. 
Karin Stenman Nyhäll höll en föreläsning om Minnet – en uppptäcksresa i minnets värld. Frågeställningarna hade om:

  • Hur fungerar minnet? Minnets uppbyggnad och funktion
  • Var sitter det? Orienterande hjärnkunskap 
  • Hur kan man påverka minnet? Minnesknep- tekniker, kost, motion och levnadssätt.

Hämta Minnesanteckningar 


Den 17 september genomfördes en ordförandekonferens på Lerdalshöjden i Rättvik med följande program:

  • Aktuell information från förbundet
  • Elisabeth Olsson från SPF Seniorernas valberedning
  • Samtal om kompletterande ämnen vid träffarna i våra samverkansområden
  • Verksamhetsplanering på föreningsnivå
  • Hur kan man arbeta med värdegrundsfrågor?

Till punkterna Aktuell information och verksamhetsplanering finns här dokumentation i forma av Power Point-presentationer:
Hämta bildspel om nyheter från förbundet
Hämta bildspel om att göra en verksamhetsplan


Inspirationsdag 19 maj för studieansvariga, se sidan Studiecirklar, klicka här


Dokumentation från 2014

Uppföljningskonferens ”Förbättra äldres läkemedelsbehandling” 29 oktober 2014
Hämta rapporten här!

Konferens med Daladistriktets reseansvariga 16 oktober 2014
Minnesanteckningar

Konferens med ordförade och vice ordförande 25 september 2014
Bildspel            Sammanfattning av gruppdiskussioner

Att arbeta i styrelse 24 april 2014
Dokumentation           Bildspel

Trafikkonferens den 20 februari 2014
Bildspel

Inspirationsdag för studieansvariga 20 februari 2014
Ladda ner PowerPoint-presentation

Möte för distriktets verksamhetsansvariga den 22 januari 2014
Minnesanteckningar

Dokumentation från 2013

Konferens för föreningarnas ordförande och vice ordförande den 17 oktober 2013
Ladda ner PowerPoint-presentationer:
Nytt från förbundet
Ett steg till
Utveckla styrelsen och föreningen

Konferens för föreningarnas reseansvariga den 17 oktober 2013
Minnesanteckningar

Konferens för folkhälsoansvariga den 17 oktober 2013
Minnesanteckningar

Dokumentation från skrivarkursen 2013
Bildspel

Publicerades: 01 januari 2017 Uppdaterades: 08 november 2017