Blankettskåpet

Uppdaterades: 13 september 2017 Skriv ut

Här nedan finns några blanketter som används i verksamheten inom Daladistriktet men som även med fördel kan användas inom föreningarna.

Nytt från 2017-08-28 är att distriktet betalar samtliga rese-kostnader för distriktskonferenser och inspirationsseminarier som distriktet anordnat. Distriktet har tidigare betalat enbart resekostnaden för den del som översteg 10 mil. 

Reseräkningsblankett, ladda ner och fyll i på datorn (Excel-fil). Ny blankett.

Reseräkningsblankett PDF, fyll i på datorn, spara eller skriv ut. Ny blankett.

Reseräkningsblankett PDF, skriv ut och fyll i med penna. Ny blankett.

Publicerades: 18 december 2016 Uppdaterades: 13 september 2017