Distriktets uppgift och målsättning

Uppdaterades: 01 januari 2017 Skriv ut

Distriktets uppgift är att

 • bistå sina medlemsföreningar med råd och upplysningar rörande verksamheten
 • verka för samordning av den verksamhet som bedrivs av pensionärsråden inom region, landsting och kommuner
 • verka för nybildning av föreningar
 • samverka med närliggande distrikt
 • stimulera till studiecirklar och andra fritidsaktiviteter inom föreningarna samt
 • arrangera utbildning, studiedagar, informationskonferenser och andra sammankomster för föreningarna.

  Distriktets målsättning är att

  • tillvarata och främja pensionärernas sociala och ekonomiska intressen
  • lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer
  • främja studier och annan kulturell verksamhet
  • främja friskvård, samt att i övrigt verka för god livskvalitet 
Publicerades: 01 januari 2017 Uppdaterades: 01 januari 2017