Månadsträff med Ore Durspelare

Månadsträff i Rättvik Måndag den 6 mars 2017

Kommunens hållbarhetsstrategi

Markus Svensson informerade om sitt arbete.

Vilken är den bästa strategin för att göra Rättvik mer hållbart?
Vi ska både ha ett globalt och ett lokalt perspektiv. Vi ska arbeta enligt fem ledord: Främjande, flexibilitet, innovation, engagemang, ekonomi.
Vill försöka främja ett bättre beteende i stället för att förbjuda, styra eller snäva in. Få människor att hitta tankar om hållbarhet inom sig själva.
Vad är hållbarhet? Sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av våra liv och vår tillvaro bör alltid vara så hållbara som möjligt.

Mycket intressant föredrag.

Ore Durspelare underhöll med musik och sång.

Lotteri och Bingo, som vanligt med vinstutdelning under det att det dracks kaffe med smörgås och kaka.