KALLELSE

Alla medlemmar i SPF Orebygden kallas till årsmöte i Oreparken den 17 februari 2020 kl. 16.00. Vi bjuder på underhållning och förtäring.

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och det finns ett förslag om att lägga ner föreningen på grund av brist på folk till styrelsen.

Ni kommer att få information hem, om varför och hur det kan gå till. Motioner måste lämnas senast 19 januari via brev eller mail till aie4513@gmail.com

Alla handlingar kommer att finnas på hemsidan senast 28/1 2020.

VÄLKOMNA!

OBS! Tyvärr måste vi ställa in månadsmötet den 13 januari, eftersom Församlingshemmet ska renoveras.

Styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt År.