Covidrelaterad information

Information från styrelsen

Vid gårdagens styrelsemöte med SPF Seniorerna Ludvika beslutade vi att ställa in våra aktiviteter först och främst den närmaste tiden. Beslutet baseras på den ökade smittrisken och restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär bl a att Björborevyn, Caprice och månadsmötet (26 januari) ställs in. Samma gäller också följande aktiviteter: bokcirklarna, tyska, sånggruppen, dansen, vinkunskapen, boule, gymnastiken samt mattcurling. Qigong, som skulle ha börjat den 24 januari, ställs också in.  

Vi hoppas på detta sätt bidra till att minska smittspridningen och därmed förkorta tiden för den händelsefattiga tillvaro vi ofrivilligt förpassas till.

Så fort restriktionerna hävs och vi kan återuppta våra aktiviteter kommer vi att meddela detta.

Annonsen om vårens tänkta aktiviteter publiceras i Väsman Runt i dagarna. Om Du känner någon medlem som inte har email förmedla gärna ovan nämnda information.

Styrelsen