Följ med till Björborevyn

Välkommen att åka med oss till Björborevyn den 22 januari 2022.

Välkommen att åka med oss till Björborevyn den 22 januari 2022.  Bussen avgår från Sporthallen kl 12.30 och stannar i Grangärde för påstigning. Föreställningen börjar kl. 14.00.  Hemkomst ca 18.00.

Sista anmälningsdag 3 december till Kerstin Löfgren, (gärna sms) mobilnr 070-776 02 05 eller Ulla Öström mobilnr 070-251 84 72.

Kostnaden är 450:-- /person och ska betalas till Spf´s konto 5696-8985 senast den 16 december. Priset inkluderar biljett, buss och fika (kaffe och smörgås efter föreställningen).

Ni som redan anmält intresse, anmäl bara om Ni fått förhinder och därför inte kan delta.

Resekommitten