Publiceringspolicy

Uppdaterades: 01 februari 2017

Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till oss. / Styrelsen

Publicerades: 20 maj 2016 Uppdaterades: 01 februari 2017