KPR - Kommunala Pensionärsrådet

Uppdaterades: 27 januari 2020

 Pensionärsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen
Rådet har rätt att initiera frågor i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Rådet bör ges möjlighet att avge synpunkter och yttranden så tidigt skede
att rådet kan påverka ärendets handläggning.

Detta innebär att rådet kan:
• vara remissorgan
• medverka vid förberedelser för upphandling som gäller äldre
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
• verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen.

SPF Seniorerna Grangärdebygdens representanter vill gärna ha dina
synpunkter eller förslag på vad vi ska framföra i pensionärsrådet.

Representanterna är Pia Andersson 0240-913 64, 072-246 85 12 och
Nicke Nyström 0240-940 58, 076-134 60 90

Nedan finns protokollen från våra möten

 

Protokoll November.

Bilaga 1 Budget 2020.

Bilaga 2 Kommitedirektiv.

Bilaga 3 Statsbidrag.

Bilaga 4 Äldreboendekris.

Bilaga 5 Vad händer nu.

Bilaga 6 Svar på fråga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 15 januari 2017 Uppdaterades: 27 januari 2020