211203 Rapport från Måltidsrådet

För att uppnå större kundnöjdhet inom äldreomsorgens mathantering har det sedan 2004 funnits ett matråd i Falu kommun. Benämningen är nu ändrad till måltidsråd för att inbegripa hela måltidssituationen och inte bara maten. Syftet med måltidsrådet är att det ska vara en kanal mellan pensionärsorganisationerna och kommunens måltidsservice, ett givande och tagande.

Det är KPR som utser deltagare i rådet och det har hitintills varit två representanter för vardera PRO, SKPF, SPF Seniorerna och Vision. Information, ärenden och synpunkter ska representanterna föra vidare till sina organisationer.

Dietisten på Sektor Service, Mathilda Strand, inbjöd till årets måltidsråd den 3 december i Haraldsboköket. Hon kunde konstatera att förutom omvårdnadsförvaltningens dietist, Anneli Steinholtz, Haraldsbokökets chef och dietkock var det bara jag som deltog i mötet. Övriga representanter för pensionärsorganisationerna hade inte mött upp. Det kändes besvärande särskilt som kökschefen hade dukat upp med smakprov på äldreomsorgens mat och en hel del specialkoster, t.ex. timbal/sufflékost och gelékost avsedda för de som har tugg- och sväljsvårigheter.

Anneli Steinholz redogjorde för en uppföljande enkät riktad till de hemmaboende som får matlådor från Haraldsboköket. Frågorna gällde hur leveranserna fungerade, matens smak och utseende, variationen på maträtterna och önskemål om nya maträtter. Pizza, tacos och sushi börjar bli aktuella inom äldreomsorgen – inte bara husmanskost. Svaren på enkäten var övervägande positiva.

Kökschefen berättade att Naturskolan levererar kött - både lamm och fläsk. Det är något som uppskattas mycket. Man tillämpar åtta veckors rullande matsedel. Haraldsboköket levererar den tillagade maten dvs huvudkomponenten till mottagningsköken medan potatis och grönsaker tillagas i anslutningen till måltiden. Ett problem är den kokta potatisen i matlådorna som blir mjuk och vattnig vid uppvärmning men man försöker finna en lämpligare sort. Potatismos är ett bra alternativ och går att beställa extra.

Från pensionärshåll hade jag inte mycket att berätta. De medlemmar som hör av sig är nöjda med maten och några förslag till förändringar hade jag inte att förmedla.

Margareta Dunkars