210926-27 Bilder från Grövelsjö- och Njupeskärsresan