Ur Alf Nilsson - vår nya distriktsordförande

Ur Alf Nilsson, en pigg 79-åring med många järn i elden, är vår nya distriktsordförande.

Vid distriktsstämman för SPF Seniorerna Dalarna valdes han till ny ordförande på ett år. Det här var en återkomst på posten, eftersom Ur Alf också var ordförande för sju år sedan, men avgick i förtid sedan hustrun blivit sjuk.

Ur Alf Nilsson föddes i Dala-Järna men lämnade hembygden som 17-åring i slutet av 1950-talet för Stockholm. Han utbildade sig till ingenjör via kvällsstudier, samtidigt som han jobbade. Och har sedan dess haft olika befattningar inom verkstadsindustrin, bland annat på ASEA i Västerås och på WiBe i Mora.

Efter 27 år "i exil" flyttade han så tillbaka till Dala-Järna och där har han engagerat sig i föreningslivet.

– Jag har lagt ner 1000-tals timmar på ideellt arbete, berättar han, jag har varit med och byggt golfbanan här i Dala-Järna och också varit ordförande i golfklubben. Och varje måndag spelar jag seniorgolf tillsammans med 20-30 andra.
– Jag sitter med i en byautvecklingsgrupp som arbetar med olika projekt i byarna. Jag är också intresserad av datorer, så vi har ordnat en lokal här i byn där vi hjälper folk med deras datorproblem. Det har vi hållit på med i tre-fyra år och det är mycket populärt.

De senaste åren har Ur Alf varit ordförande i SPF Seniorerna Fyrklövern Vansbro, en post han lämnade när han valdes till distriktsordförande.

Vad är då den viktigaste utmaningen han som distriktsordförande ser framför sig?

– Att få folk att ställa upp till val. Ofta sätts ordförande och styrelseledamöter på piedestal, men jag vill avdramatisera de posterna så att folk törs låta sig väljas.

En annan fråga som Ur Alf hoppas kunna ta itu med är det faktum att föreningens verksamhetsansvariga är ensamma om sitt område.

– Det är inte säkert att en person ska ta hand om ett verksamhetsområde, kanske är det bättre att en grupp på tre-fyra personer jobbar ihop och hjälps åt. Men det här ska vi diskutera mer inom distriktsorganisationen.

Ensamhet och arbetet mot ensamhet är en annan stor fråga på Ur Alfs bord.

– Vi får försöka hitta vägar för att fånga upp de ofrivilligt ensamma, kanske genom uppsökande verksamhet.

SPF Seniorerna Fyrklövern fick 75 000 kronor i fjol och 100 000 kronor i år från socialstyrelsen för att tackla ensamhetsproblemen. I fjol ordnade man en kombinerad jubileums- och julfest dit alla medlemmar bjöds in personligen. Och 180-190 personer kom, omkring dubbelt så många som annars.

– Hur det blir i år beror ju på Coronapandemin.
– Men viktigt är att vi har en så mångfacetterad verksamhet ute i föreningarna, att vi lockar till oss både de nuvarande medlemmarna och nya medlemmar.

Slutligen: Varifrån kommer Ur ifrån, som i Ur Alf?

– Ur är ett gårdsnamn i Dala-Järna, och en stor släkt, gårdsnamnet kommer från någon som var urmakare, som byggde klockor, säger Ur Alf Nilsson.

Inger Söderlund