2509 - Toppnotering i antalet medlemmar


Vår ordförande Anders Sätterberg är nöjd med de nya medlemssiffrorna.

Statistiken för medlemsutvecklingen i SPF Seniorerna Falun har kommit. Det visar sig att föreningen växer och att vi vid årsskiftet 2019/2020 är 2509,  det var bara drygt ett år sedan som vi "passerade" 2400 medlemmar.

Hur känns det för dig som ordförande, Anders Sätterberg?

Det känns givetvis väldigt roligt. Inte minst är det ett erkännande till alla våra funktionärer som lägger ner ett fantastiskt arbete. Det är deras förtjänst att vi har ett så brett utbud av aktiviteter som lockar våra medlemmar.

Vad tror du att ökningen beror på?

Förutom det breda aktivitetsutbudet har vi också ett fantastiskt bra informationsutbud till våra medlemmar såsom MedlemsNytt, Gruppmejl samt vår hemsida. Vi finns också med på Facebook på ett sätt som även sprider information om vår verksamhet till en bredare krets än våra medlemmar. Vi har även synts flitigt i media.

Vi har också återupptagit rutinen att skicka ut brev till de som fyller 65 år med information om vår verksamhet. Vi bjuder in nya medlemmar två gånger per år för att direkt informera om vår organisation och verksamhet. Vi försöker synas på olika arrangemang som 60+ mässan och Å-festen på försommaren.

Vad skulle föreningen kunna göra för att locka ännu fler att bli medlemmar?

Vi har arbetat med denna fråga en tid och har ett bra underlag. Just nu finns en mindre grupp som har till uppgift att se vilka ytterligare aktiviteter vi skulle kunna erbjuda när vi får nya lokalmässiga förutsättningar i Gamla Stadshotellet. Vi kan se att vi behöver bredda aktiviteterna till den yngre delen av målgruppen inte minst. Vi måste tänka på att ålder är ju bara en siffra. Behovet av aktiviteter förändras också i takt med att vi blir allt vitalare längre upp i åren. Det är vår kommande utmaning att locka den yngre delen av gruppen seniorer.

Är någon sådan aktivitet på gång?

Vad jag kan se måste vi börja erbjuda mera lättsamma och underhållande aktiviteter.

Samtidigt måste vi tillsammans med övriga seniora organisationer och i samklang med kommunen arbeta för att minska den ofrivilliga ensamheten. Här finns en stor uppgift och en utmaning. Här kan du komma till oss och känna att du är viktig och behövs i detta viktiga arbete.

Något annat du vill tillägga?

Vi är ju en organisation som skall driva seniorernas frågor lokalt i första hand. Vi kommer som grupp att blir allt fler. Vi har tillsammans en fantastisk erfarenhet och kapacitet. Att arbeta tillsammans och erbjuda en del av denna kapacitet kommer att bidra till högre välmående hos flera och ett välbefinnande för dig själv.

Inom ramen för ett kommande Seniorernas Hus kommer du att behövas.

Inger Söderlund intervjuade