Hallå Herbert Carlén!

Du är ny ansvarig för Informationskommittén – och tidigare ordförande i SPF Seniorerna Falun – vem är du?

– I samband med värnplikten och officersutbildning hamnade jag 1976 i Falun. Som officer tillhörde jag Dalregementet fram till nedläggningen 2000. Under min tid som officer har jag tjänstgjort och bott på flera platser i Sverige och utomlands. Det har sammanlagt blivit 12 år utomlands.

Min hustru kommer från Öland och för ett par år sedan kände vi att vi ville prova på att flytta dit. Där tog det inte så lång tid innan vi båda upptäckte att det inte kändes rätt, så förra sommaren flyttade vi "hem" igen.

Hur ser du på Informationskommittén och kommitténs arbete i föreningen?

– Det är verkligen kul att vara ansvarig för informationskommittén. Det är en kommitté med flera olika kompetenser, som alla bidrar till att föreningen får ut information om alla de aktiviteter som genomförs i vår förening.

Jag fick möjlighet att delta i ett möte innan jag tog över och blev djupt imponerad av de som jobbar i kommittén. Alla, ingen nämnd och ingen glömd, tar ansvar för sin del i informationskedjan och tillsammans är vi delaktiga i att all information kommer ut till medlemmarna.

Är det något du vill tillägga?

– Det känns bra att återigen engagera sig i SPF Seniorerna i Falun, Sveriges största SPF-förening och en förening med en enorm inneboende kraft. Vi har så många funktionärer som gör ett fantastiskt jobb för att en bra förening ska bli ännu bättre, vilket är jättekul.

Inger Söderlund ställde frågorna och fotade