200303 Långvandring från Lunån

Idag har vi gått långt - vi gick från Falun till Säter och tillbaka igen och vi passerade tre forsar i samma vattendrag, där de utnyttjats för flera olika ändamål. På alla ställen har det funnits kvarnar. Vi startade i Nedre Lunån i Vika socken, Falun. Där finns det idag en minidjurpark, som passar mindre barn med flera olika djur, t ex ponnies, åsnor och lamadjur.

Här finns också café och ostförsäljning sommartid.
Det har funnits både kvarn och sågverk. Sågverksbyggnaden finns kvar:

Vandringen gick uppströms Lunån, men inte den enkla vägen, utan vi gick över Lunaberget, en stigning på 75 m och sedan ner igen till Övre Lunån.

Det var en variationsrik vandring. Det fanns vacker björkskog, fin tallskog och bäverarbetad aspskog:Gustav Boklund, som rekat vandringen och gick i täten med Asta fick ofta göra spår i den dm-djupa snön, medan man kunde gå i vältrampade spår i kön:

Fotot på Gustav är taget av Gustavs moster Karin, som gick med oss tillsammans med maken Lars.

Det var också några andra hinder längs stigen:Fikat blev bland stubb och sten i en sluttning. Tord åt sin semla, eftersom det var tisdag. Någon som läst Ål-evangeliet undrade om det fanns ål på någon smörgås, men som tur var saknades det.Efter fikat gick vi genom genom gården Skålbo. Då hade vi kommit till St Skedvi socken i Säter. Den gården köptes i våras av ett holländskt par med två barn, som bor där permanent. Gården saknar el, vatten och avlopp!!Sedan kom vi fram till den kvarnen i fallet mellan Övre och Nedre Klingen i byn Fiskarbo:På vägen tillbaka till "Falun" passerade vi Gustavs stora fritidshus:Gustavs hus ligger till vänster, medan moster Karin och Lars bor permanent i husen till höger.

Stort tack till Gustav för perfekt rekognosering i ett intressant område. Dessutom lämnade han ut en beskrivning av verksamheterna i området och bävrarnas historia, som bifogas.

Nästa tisdag gör vi en vandring i min hemby Boda i Svärdsjö, med fika på lagårdsplan och sedan genom skogen upp till det gamla gruvområdet.

Mats Hiertner