Ordföranden har ordet

 

Hoppas att alla haft en fin jul och nyårshelg! Lite konstigt har det känts när utemiljön mera påmint om höstdagar. Vissa har ju också stött på kantareller ute i naturen. Även om vi nu går mot ljusare tider och förhoppningar om en fin vår och sommar, har vi säkert en vinter att vänta även i år.

2019 fick för vår del ett bra slut som ger oss förhoppningar inför det nya året. Året avslutades med att SPF och PRO kunde leverera en gemensam vision för ett Seniorernas Hus. Detta har varit ett krav från kommunen att vi måste kunna visa att vi vill samma sak. Kan vi det, finns ett tydligt intresse från kommunen att tillskjuta de resurser som krävs för ett förverkligande. Det känns fantastiskt bra att vi kunnat leverera detta dokument. Nu går det fortsatta arbetet med kommunen vidare. Vår förhoppning är att vi ska komma till en start av ett Seniorernas Hus under året. För vår del gäller fortfarande de lokaler vi nu flyttat till. Vi får se hur de fortsatta diskussionerna utfaller.

En viktig pusselbit i arbetet kring ett Seniorernas Hus gäller vad vi som organisationer kan ställa upp med när det gäller att arbeta med den ofrivilliga ensamheten. Här känner vi en stolthet då vi kunde samla 23 personer till ett möte före jul. Vi har nu anmälningar som gör att vi kunde starta tre studiecirklar i januari. På detta sätt återskapar vi och utvecklar de insatser som tidigare låg under väntjänstens organisation. Skillnaden blir ett nära samarbete med kommunen för att få kontakt med personer som behöver support.

Något som också gladde oss var att vi vid årsskiftet kunde konstatera att vi blivit 2509 medlemmar. Statistiken från vårt förbund visar att vi ligger i topp när det gäller antal medlemmar. Vi har ökat under 2019 med 97 medlemmar. Detta är något vi alla ska glädjas över.

Allt detta ger oss styrka och energi att fortsätta arbetet under 2020 för att fullfölja arbetet med ett Seniorernas Hus. Att få tillgång till ytterligare lokaler i gamla Stadshotellet som skapar nya möjligheter till aktivitetsutbud. Vi hoppas också att det samarbete som visats mellan oss och PRO ska utvecklas under året. Likaså hoppas vi att SKPF som organisation ska känna att vi tillsammans kan göra skillnad för gruppen seniorer. Hoppas att alla ni som arbetar inom våra kommittéer känner att det är ert arbete som lagt grunden för vår utveckling och att ni känner er stärkta och vill fortsatt engagera er och utveckla vår verksamhet.

När du tar del av detta har vi haft vårt årsmöte som genomfördes helt i enlighet med gällande dagordning. Redovisningen av våra verksamheter i verksamhetsberättelserna har godkänts. Våra planer för 2020 har slagits fast och vår ekonomi är stabil med oförändrad medlemsavgift. Nu spottar vi i händerna och griper oss an de uppgifter som vi lagt fast för 2020!

Anders Sätterberg, ordf