200218 Officersmässen i Falun - med musik

Den 18 februari hälsades 42 förväntansfulla SPF-are välkomna till officersmässen på Dalregementet av major Jan-Ola Nyström. Jan-Ola är mässdirektör och han började med att berätta att den här officersmässen är en av få som finns kvar på sin ursprungliga plats vid ett nedlagt förband.

Tidigare fanns det tre befälskårer, underbefäl, underofficerare och officerare och alla hade sin egen mäss. Officersmässen i gamla kanslihuset har legat på samma plats sedan regementet flyttade till Falun från Rommehed 1908. Vid den tiden fanns det c:a 40 officerare på regementet, eller som det en gång hette "I staden tjänstgörande officerare". Kadetter och yngre fänrikar erbjöds möjligheten att bo i rum på våningen ovanför mässlokalen. Det hände att fänrikar sok kom hem till regementet efter utbildning fick en tjänst på regementet, men de fick ingen lön. Då fick de bo i rum ovanpå mässen och fritt äta sina måltider i mässen. Det här var ju långt före mobiltelefonernas tid, så man umgicks på mässen på ett helt annat sätt än dagens umgängesformer.

Officerskåren äger fortfarande inventarierna på mässen och mässföreningen driver fortfarande mässen. Det är inte mycket som förändrats sedan nedläggningen 2000. De som besökte mässen före nedläggningen och kommer tillbaka idag, de känner igen sig.

I matsalen finns den berömda Austerlitz-tapeten. Det är en stor målning över trekejsarslaget vid Austerlitz 1805 mellan Napoleon, tsar Alexander av Ryssland och tysk-romske kejsaren Frans av Österrike. Tapeten inköptes av officerarna och sattes upp i Rommehed 1820. Den blev sedan av någon anledning nerplockad och glömdes bort, innan den hittades 1935 av några officerare som röjde på en vind i Rommehed. Officerskåren bestämde att tapeten skulle sättas upp på mässen i Falun, men konstaterade samtidigt att den måste restaureras. Konstnären Stig Borglind i Svärdsjö fick uppdraget och restaurerade tapeten. Som betalning fick han behålla en del av tapeten. Den delen hänger nu som en tavla i ett annat rum på mässen då den vis hans bortgång återlämnades till officerskåren

Under en rundvandring på mässen berättade Jan-Ola om de olika rummen, som ser ut som de gjort de senaste 50 åren. Undertecknad klev som kadett in på mässen första gången 1971 och kan bekräfta att det stämmer. Officer var tidigare ett mansyrke, men Jan-Ola berättade att de första kvinnliga officerarna kom till regementet 1987.

Idag används mässlokalerna av militären som finns i Falun jämte olika militära intresseföreningar. Även företag som finns på gamla Dalregementet utnyttjar mässen.

Som avslutning på besöket serverades kaffe och Björkboda Blås underhöll med musik i Stora klubbrummet.

Text och foto: Herbert Carlén